Jak napisać testament?

Nikt nie chce, by jego dorobek życiowy trafił do kogoś, do kogo nie powinien. Wtedy sporządzamy testament. Testament jest to oświadczenie ostatecznej woli zmarłej osoby. Zapisuje się w nim swój majątek, jaki się posiadało za życia. Jak napisać testament?

Jak napisać testament?

Jak napisać testament?Swoją ostatnią wolę możemy przekazać spadkobiercom (czyli osobom, które miałyby takowy testament dziedziczyć) w różnoraki sposób. Najlepszym jest rozdzielenie swojego majątku jeszcze za życia. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Najczęściej testament spisywany jest własnoręcznie przez spadkodawcę (osobę, która na łożu śmierci chce przekazać swój majątek na rzecz innych osób). Taki testament powinien pozostać sporządzony w jednej części, jednym pismem (spadkodawcy), nie może być sporządzany na komputerze, powinien też zawierać datę oraz imię i nazwisko. Zawiera się w nim wszystkie dane dotyczące swojego majątku, oraz dane dotyczące spadkobierców, uwzględniając w nim swoją ostateczną wolę. Spadkodawca w każdej chwili może zmienić swój testament zaznaczając, że wcześniejszy odwołuje w całości lub też jego część.

Kolejnym sposobem jest testament sporządzany notarialnie, czyli w obecności notariusza, w formie aktu notarialnego. Ten testament jest najbezpieczniejszy, pozwala nam uniknąć błędów, przez które nasz majątek może trafić w niepowołane ręce.

Oświadczenie woli

I ostatni sposób sporządzania testamentu to ustne oświadczenie woli. Musi być ono przekazane wobec dwóch świadków i urzędnika stanu cywilnego, lub burmistrza. On sporządza protokół, który zostaje podpisany przez spadkodawcę, świadków i osobę ujętą w ostatniej woli. Najczęściej sporządza się go gdy śmierć spadkodawcy jest nagła i nie miał on możliwości napisania testamentu własnoręcznego. Świadków trzeba wybrać sobie pełnoletnich z pełnymi prawami obywatelskimi. Nie mogą oni być karani, ani też nie mogą być związani z pozostawionym testamentem, czyli żaden z nich nie może dziedziczyć. Nie może to być również osoba w pierwszej linii pokrewieństwa ( rodzic, dziecko, czy małżonek). Ten testament w wielu przypadkach jednak jest odrzucany z powodu niespełnienia wszystkich wymogów.

Testament podróżny

Innym szczególnym rodzajem testamentu jest tak zwany testament podróżny. Może on być sporządzony w czasie trwania podróżny na przykład samolotem lub statkiem. Taki testament tworzony jest przed dowódcą danego środka lokomocji lub ewentualnie jego zastępcą. Spisuje on w odpowiednim dokumencie wolę spadkodawcy w obecności dwóch świadków. Owi świadkowie zobowiązani są do podpisania tegoż testamentu. Podobnie jak i dowódca samolotu lub statku, oraz oczywiście spadkodawca, o ile pozwala na to jego stan zdrowia. W szczególnych przypadkach treść testamentu nie musi być przedstawiana na piśmie. Jeśli jest on przekazywany ustnie, to jego treść może być spisana w obecności sądu w przeciągu sześciu miesięcy. Podstawą są tutaj zeznania świadków.

Testament wojskowy

Testament wojskowyDla żołnierzy oraz innych osób powiązanych z Siłami Zbrojnymi przeznaczono także jeszcze inny, szczególny rodzaj testamentu. Jest to testament wojskowy. Dzieli się on na cztery konkretne rodzaje: Testament Wojskowy I, Testament Wojskowy II, Testament Wojskowy III i Testament Liniowy. Generalnie różnią się one sposobem składania oraz konieczną obecności świadków oraz ich ilości. Testament wojskowy według prawa mogą sporządzać żołnierze, którzy pełnią czynną służbę wojskową oraz pracownicy cywilni zatrudnieni w wojsku a także osoby cywilne współpracujące z siłami zbrojnymi lub będące na obszarze pod ich zarządem. I tak mogą to być na przykład służby medyczne wojska lub osoby wykonujące czynności duszpasterskie.

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie zdążymy lub też nie chcemy spisać testamentu, nic straconego. Nasz majątek nie przepadnie, po prostu nastąpi wtedy dziedziczenie ustawowe, czyli podział majątku dla najbliższych, określany w częściach. W ten sposób unikniemy konfliktów rodzinnych, spowodowanych tym, że ktoś został pominięty, lub też dostał mniejszą część spadku.

Odrzucenie spadku

Co ciekawe, spadku nie musimy wcale przyjmować, nawet jeśli zostaliśmy ujęci w testamencie. Spadkobiercy często korzystają z tego prawa, jeśli długi spadkodawcy przekraczają jego majątek i tym samym przejęliby na siebie jego zobowiązania. W takim przypadku po śmierci spadkodawcy należy przed notariuszem lub sądem dokonać odrzucenia spadku za pomocą odpowiedniego oświadczenia. Jak się okazuje spadek może odrzucić jedynie osoba fizyczna lub prawna. Jeśli długi na mocy ustawy dziedziczy skarb państwa to nie ma możliwości zrzeczenia się takie go spadku. Jest on przyjmowany automatycznie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here