Klasycyzm w architekturze

Klasycyzm w architekturze nawiązujący do architektury starożytnego Rzymu oraz Grecji. Jego początki zostały odnotowane w połowie XVIII wieku. Architektura klasycystyczna nawiązywała do starożytnych świątyń. Kluczową rolę odgrywała w niej symetria. Jej charakterystyczną cechą było również stosowanie otwartych przybudówek przed głównym wejściem do budynku. Opierała się ona na kolumnach oraz posiadała trójkątny szczyt. Tego typu styl, najbardziej pasował do rezydencji użyteczności publicznej.

Źródło: https://www.wroclovedesign.pl/architektura-klasycystyczna-czym-sie-wyrozniala/

Historia architektury klasycystycznej w Polsce

Na początku XVIII wieku zaczęto dostrzegać pewną modę w architekturze europejskiej, była ona przeciwna do architektury rokokowej i barokowej. Mowa tutaj oczywiście o klasycyzmie, który również przejawiał się w architekturze. W naszym kraju jego rozwój miał miejsce w latach od około 1760 do 1830. Klasycyzm zagościł w Polsce głównie dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, ponieważ to on z ogromną chęcią zapraszał do naszego kraju świetnych artystów oraz architektów z Włoch i Francji. Sztuka klasycystyczna objawia się w nowych formach. Pierwszą budowlą, która posiadała cechy architektoniczne danego stylu był Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim. Za umowny termin końca klasycyzmu w Polsce przyjmuje się powstanie listopadowe. Po jego upadku popularność przejął nurt romantyczny.

Czym charakteryzowała się architektura klasycystyczna?

Za główne cechy charakterystyczne dla klasycyzmu można uznać symetrię, harmonię, równowagę oraz prostotę. Budowle, które były tworzone w tym stylu wznoszono na planie koła lub prostokąta. Miały być one symetryczna, ale też zwarte. W wielu przypadkach dochodziło do kopiowania elementów z architektury starożytnej, mowa tutaj o kolumnach, płaskorzeźbach i pilastrach. Budowle wyróżniały się również na tle innych dużymi oknami, których zadaniem było oświetlenie wnętrza. W przeciwieństwie do baroku i rokoko w architekturze dominowały fasady o liniach prostych. Pozbawione były wygięć i skrętów. Unikano stosowania różnego rodzaju ozdób.

Zobacz też: http://cooltural.pl/sztuka-klasycystyczna-czym-sie-charakteryzowala/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here